Privacy verklaring

Algemene gegevens

Telefoonnummer: 06-12 47 74 96
Emailadres: info@limoer.nl
Website: www.limoer.nl
KvK-nummer: 27 35 42 57
Versie: mei 2018

Limoer Uitvaartbegeleiding is een éénpersoonszaak, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Naaldwijk sinds 1 oktober 2009 onder nummer 27 35 47 18. Limoer Uitvaartbegeleiding is gevestigd aan De Maroc 31, 2291 JX in Wateringen.

Verzameling van persoonsgegevens

Limoer Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.

Met de opdrachtgeven van de uitvaart ga ik een overeenkomst aan de uitvaart uit te voeren in de vorm van een voorlopige kostenbegroting. Om de opdracht voor de uitvaart uit te kunnen voeren en te kunnen factureren worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Relatie tot overledene
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer (wanneer van toepassing)
 • Kopie ID (wanneer van toepassing)
 • Kopie bankpas (wanneer van toepassing)

Daarnaast kunnen de volgende bijzondere gegevens verwerkt worden:

 • Burger service nummer
 • Godsdienst- of levensovertuiging (alleen indien functioneel)

Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en deels schriftelijk dossier aan, waarin naast de persoonlijke gegevens ook de overeenkomst, het draaiboek, de kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Er zijn veel partijen bij de uitvoering van een uitvaart betrokken. De gegevens worden alleen waar nodig aan derden verstrekt om een opdracht uit te kunnen voeren.

Waarom we gegevens nodig hebben

Limoer Uitvaartbegeleiding gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de diensten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren
 • Om producten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren
 • Om de factuur af te handelen

Aan wie worden de gegevens verstrekt

Limoer Uitvaartbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Termijn van bewaren gegevens

Fiscale gegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en families. De dossiers van uitvaarten bevatten waardevolle informatie voor Limoer Uitvaartbegeleiding over het verloop van de uitvaart. Van iedere uitvaart heb ik het dossier op papier en digitaal bewaard voor latere referentie. Kopieën van ID’s en bankpassen worden direct verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn gebruikt is bereikt (vaak in verband met de uitkering van een uitvaartverzekering).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van deze persoonsgegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij samen zijn aangegaan. Zonder deze gegevens kan ik mijn diensten niet verrichten.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op met via info@limoer.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Klacht over gegevensverwerking

Niet tevreden met de afwikkeling? U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoongegevens beveiligen

Limoer Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@limoer.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Limoer Uitvaartbegeleiding neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.