Voor meldingen:
06 - 12477496

Van alles en nog wat

Uitvaarten ten tijde van Corona.

Omdat ook in deze tijd goed afscheid nemen van grote waarde is en wij mensen daarbij graag willen helpen is er een overzicht gemaakt van mogelijkheden. Laat je inspireren!

https://www.netwerkuitvaartvernieuwers.nl/corona/

Omgaan met rouw en verlies

De voorlichtingsochtenden over rouw bij verlies die dit voorjaar zouden plaatsvinden bij Inloophuis Carma in Naaldwijk gaan niet door in verband met de regels rondom de corona crises. Wij verwachten in het najaar weer te beginnen met deze rouwbegeleidingsgroep.  Ik wens alle mensen die te maken hebben met verlies veel licht toe in deze soms donkere tijden.

Voorlichting over rouwen bij Carma Inloophuis.

‘Rouwen is hard werken, niet iets wat je alleen maar passief ondergaat. Hoe ga jij om met verlies; wat helpt jou en hoe ga jij verder.

Hierover willen we in deze groep samen praten. Misschien kunnen we elkaar helpen om verlies een plaats te geven oftewel

te verweven met je verdere leven’. Van harte welkom.

Graag aanmelden info@inloophuiscarma.nl

Digitale nazorg na een overlijden

Tien jaar geleden, vlak nadat ik begonnen ben met Limoer Uitvaartbegeleiding, ben ik lid geworden van het Netwerk Uitvaartvernieuwers.

Een netwerk van kleine, vernieuwende ondernemers in de uitvaartbranche.

Wij stimuleren elkaar en wisselen belangrijke zaken uit. Zo wordt er regelmatig een lezing gegeven.

Onlangs werd er een lezing gegeven over een actueel onderwerp: digitale nazorg.

De spreker vertelde over het overlijden van een jong meisje.

Haar ouders wilden bij de uitvaart graag haar eigen geschreven gedichtjes gebruiken.

Ze hadden door een inlogcode geen toegang tot haar telefoon of laptop.

De uitvaartondernemer had goed contact met ‘Digitale Nazorg’ en schakelde hen in.

Binnen afzienbare tijd kon de familie bij de gegevens: Digitale Nazorg ‘kraakte de telefoon.

Een probleem van deze tijd. Heeft u geregeld dat uw passwords bij uw naasten bekend zijn?

Laat de mensen die u achterlaat niet voor verrassingen staan!

U kunt bij mij – via info@limoer.nl – de digitale nazorg brochure opvragen.

En ook het wensenboekje waarin u uw persoonlijke wensen rondom het afscheid kunt

vastleggen is bij mij verkrijgbaar.

Verlies in verbinding, een impressie…

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met verlies. Verlies van een geliefde naaste, verlies van je baan, je partner, vriendschap, je gezondheid of eenvoudigverlies aan krachten.

Afscheid nemen gaat vaak gepaard met emoties. Het kan aanvoelen als een storm maar het kan ook zijn dat je je verdriet ergens parkeert, het nog niet toelaat. Dit onbekende land van rouw, hoe het er ook uitziet, is voor ieder mens anders.

Soms besef je pas later dat je getuige was van een leven dat je lief had.

Door stil te staan bij wat er niet meer is kan je verbinding maken met jezelf én met de ander en kan je het pad bewandelen dat bij jou past.

Deze zondagmiddag waren we bij elkaar en dat was voor iedereen die liefdevol wilde herdenken en waarin prachtige life muziek, op piano, klarinet en viool, en verhalen elkaar afwisselden. Jacqueline de Graaf van clown2be was er om verlies in verbinding uit te beelden.

De bijeenkomst vond plaats in de Hoeksteen, in Monster, en werd besloten met een hapje en een drankje waarbij we de tijd hadden om elkaar te ontmoeten.

Gerdien Nieuwenhuizen van Bloem en Lifestyle en Christien van den Oever kleedden de zaal aan met bloemen en mooie kunstwerken.

Natuurlijk begraven

Limoer Uitvaartbegeleiding in Wateringen heeft naast betrokkenheid ook milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel staan bij het afscheid nemen van dierbaren.

Voorbeelden zijn het gebruik van natuurlijk materiaal voor kisten, begraven in de natuur, maar er wordt ook gekeken naar wat de moderne wetenschap allemaal in een mens kan plaatsen.

Een pacemaker is een apparaat dat door middel van stroomstootjes het hartritme regelmatig houdt. Hier is uiteraard stroom voor nodig, die wordt geleverd door een klein batterijtje. Het is natuurlijk voorstelbaar dat dit batterijtje voor problemen zorgt bij het uitvaren van overleden mensen. Echter, hierover is niets wettelijk vastgelegd. Voor een crematie is het protocollair vastgelegd dat de pacemaker verwijderd moet worden, omdat verbranding ervan de oven kan beschadigen. In het geval van begraven is het om milieutechnische redenen goed om de pacemaker te verwijderen.

Batterijen bevatten veel stoffen die schadelijk zijn voor het milieu (ze horen niet voor niets bij het chemisch afval). Ze kunnen zware metalen bevatten, zoals zink en lood, welke de ecosystemen in de grond danig kunnen verstoren.

Naast de gewone pacemaker is er ook een zogenaamde ICD pacemaker. Deze pacemaker heeft als extra functie dat het de activiteiten van de pacemaker bijhoudt. Na het overlijden en het uitnemen van de ICD pacemaker kunnen deze geregistreerde activiteiten worden afgelezen. Dit heeft voordelen voor de nabestaanden, die weten wat er met hun dierbare gebeurd is, voor de fabrikant die feedback op zijn product krijgt en ook voor de behandelend arts en voorde medische wetenschap in het algemeen.

Wij verwijderen de pacemaker of ICD bij zowel cremeren als begraven.

Download

Wensboekje