Voor meldingen:
06 - 12477496

LIMOER en wie ik ben

LIMOER is het Friese woord voor baarmoeder.

Ik heb hier voor gekozen om uit te drukken dat dood en leven dicht bij elkaar staan.

Ik koos voor een Fries woord vanwege mijn afkomst.