Voor meldingen:
06 - 12477496

Invulling van de afscheidsdienst

In de loop van de dagen vult u samen met familie, vrienden en betrokkenen de afscheidsplechtigheid verder in.