Voor meldingen:
06 - 12477496

De uitvaart

Een uitvaartdienst kan een afspiegeling zijn van hoe iemand geleefd heeft.

Een dienst in een kerk past bij iemand die iets met die kerk heeft. De pastor of dominee kan hierbij een belangrijke rol vervullen, maar ook de eigen familie en vrienden kunnen een stuk van deze dienst vormgeven. Zo bijzonder is het als het levensverhaal van de overledene verteld wordt. Eventueel door verschillende personen uit verschillende fases van zijn of haar leven. Is een kerk niet aan de orde dan kan altijd gezocht worden naar een andere passende ruimte. Behalve de aula van het crematorium kan er gedacht worden aan een theater, buurthuis, café, sporthal, kas of tuin. De keuze kan bepaald worden door wat past bij de overledene.

De invulling van een uitvaartdienst, zonder voorganger kunnen we samen vorm geven, met de hulp van allen die om de overledene staan en mee willen doen. De ervaring leert dat het maken van muziek ook bijdraagt aan een bijzondere bijeenkomst. Misschien is er wel iemand in uw omgeving die dat zou willen doen? Ik kan u ook helpen om muzikanten te vinden.

Wij zorgen dat een condoleanceboek aanwezig is en nodigen de belangstellenden uit om te tekenen.